ویرایش نکات گرامری متون آسان‌تر گردید!

برای تمامی گوشی های آیفون و اندروید!!